Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vamos 1, capítulo 5

Skapad 2019-01-10 18:28 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Planering av kapitel 5 i Vamos 1.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Hur är det att gå i skolan i Spanien? Vad heter de saker du hittar i ett vanligt svenskt klassrum? Det och en hel del mer kommer du få lära dig i det här avsnittet!

Innehåll

 

 Vad ska vi arbeta med?

Du kommer i det här avsnittet att få träna på:

 • ord på saker som du hittar och använder i ett klassrum, t ex penna, skrivbok, karta
 • bra-att-ha-fraser för att komma runt språkliga hinder, t ex jag förstår inte, en gång till
 • vanliga verb under en lektion, t ex läsa, skriva, prata, lyssna
 • frågeord, t ex Var? Vad? Varifrån?
 • att använda un, una, el, la, los och las framför substantiv
 • böja regelbundna verb i presens (nutid)
 • att ställa frågor för att lära känna en ny kompis
 • att berätta om dig själv, din familj, vad du gillar/ogillar och andra välbekanta ämnen
 • studieteknik och uthållighet
 • att utvärdera dina förmågor

Hur ska vi arbeta?

Vi övar på genom att:

 • lyssna på texterna i Vamos 1, kapitel 5, och härma uttal och satsmelodi
 • läsa högt i par, grupp och helklass
 • svara på frågor till texterna genom att använda texten
 • lära oss fraser och ord från texterna
 • samtala om det vi har läst och lyssnat på
 • använda innehållet i texterna till att skapa egna meningar
 • utöka ordförrådet genom att göra övningar i Vamos 1, kapitel 5
 • öva på strategier för att förstå mer av texterna
 • göra hörövningar
 • titta på sli.se: Pregunta ya: La escuela, Habla ya: El presente och Habla ya: La pronunciación samt jobba med arbetsmaterialet
 • göra läxorna på Quizlet och glosor.eu

Vad ska du lära dig?

Efter att ha jobbat med det här avsnittet är målet att du ska kunna:

 • använda ord och fraser från kapitel 5. Du visar på lektionerna hur ditt ordförråd utvecklas genom att testa nya kunskaper samt att vi gör förhör, både förberedda och oförberedda, på sådant vi jobbat med på lektionerna eller haft i läxa.
 • läsa texter med spanskt uttal och satsmelodi. Du läser högt i par, grupp eller helklass.
 • förstå huvudinnehållet i de hörövningar vi gör.
 • förstå huvudinnehållet i en enkel text som handlar om det ämne vi har övat på.
 • använda fraser och strategier för att få samarbetet och kommunikationen i ett samtal att fungera.
 • föra en dialog, skriftligt och muntligt, mellan två nya kompisar, d v s både ställa frågor och berätta själv.

 

Uppgifter

 • Muntlig uppgift sp 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 6 inom ramen för språkval

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Kommentera
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå text
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Förstå tal
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: