👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern, "Koll på NO 4"

Skapad 2019-01-10 19:31 i Nyhamre skola F-6 Bollnäs
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 NO (år 1-3)
De närmaste veckorna kommer vi att arbeta med arbetsområdet Naturen på vintern i NO och ta reda på bl a svaren på följande frågor: Vad händer i naturen på vintern? Hur kan djuren hålla sig varma i kylan? Hur klarar växterna vintern? Hur hittar djuren mat på vintern?

Innehåll

Mål

 

Målet med arbetsområdet är att du ska kunna:
* ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern
* ge exempel på hur olika växter klarar vintern
* förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att

* läsa/ lyssna på texten ur boken koll på NO och diskutera texten.

* svara på frågor i aktivitetsboken som hör till boken koll på NO

* använda bingel

* titta på filmer som hör till arbetsområdet

Bedömning

Jag kommer att bedöma

*hur aktiv du är under diskussionen

*hur du arbetar i din aktivitetsbok

*hur du arbetar med dina uppgifter i bingel

*resultatet på provet i slutet av kapitlet.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

NO
Naturen på vintern

Samtala

---->
Du har en bit kvar för att nå godtagbara kunskaper inom området.
---->
Du har godtagbara kunskaper inom området.
---->
Du har mer än godtagbara kunskaper inom området.
Att delta i samtal innebär att man tittar på den som pratar, lyssnar, ställer frågor och försöker föra samtalet vidare.
Du deltar inte i samtal utan håller på med annat.
Du är med i samtal genom att lyssna på andra och ställa frågor.
Du är aktiv i samtal genom att lyssna, ställa följdfrågor och bemöta olika åsikter.

Förklara och beskriva

---->
Du har en bit kvar för att nå godtagbara kunskaper inom området.
---->
Du har godtagbara kunskaper inom området.
---->
Du har mer än godtagbara kunskaper inom området.
ord och begrepp
Nya ord och begrepp: dvala, förråd, gryt, ide, isolering, kristall, vinterståndare, övervintra, förmultna, växelvarm, knopp, vintervila
Du använder dig inte av några nya ord och begrepp när du samtalar om, eller beskriver, naturen på vintern.
Du kan förklara några ord och begrepp och använder dig av dessa när du samtalar om, eller beskriver, naturen på vintern.
Du förstår och använder dig av många ord och begrepp när du samtalar om, eller beskriver, naturen och vintern.
Artkunskap
Detta innefattar de fåglar, växter och däggdjur vi har arbetat med under temat.
Du kan namnet på några vanligt förekommande fåglar, växter och däggdjur men är osäker på de flesta.
Du kan namnet på flera vanligt förekommande fåglar, växter och däggdjur.
Du kan namnet på de flesta vanligt förekommande fåglar, växter och däggdjur.
förklara
Du ska kunna förklara hur vissa djur och växter klarar vintern. Du förklarar hur växter och djur anpassar sig till sin miljö. Detta kan du göra med hjälp av exempel. Det kan handla om hur de övervintrar, hur de hittar mat m.m.
Du kan inte förklara några samband i naturen även när du får hjälp.
Du kan förklara några samband i naturen med hjälp av exempel eller bilder.
Du visar att du förstår några samband i naturen med hjälp av exempel som passar bra in.