👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet under Medeltiden

Skapad 2019-01-10 20:07 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Planeringen utgår ifrån Puls Historia. Medeltiden-hur folk levde i Norden Medeltiden-kungarna och krigen
Grundskola 5 Historia
Vi kommer att läsa om hur det var att leva på medeltiden i Sverige. Bland annat om sjukdomar, magi och mirakel, lag och ordning, ståndsamhället och hur det var ute i världen. Vi kommer även att läsa om kungar och krig. Hur man valde kung, de olika kungarna och hur de stred om makten, om handel och Kalmarunionen samt Stockholms blodbad.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer under några veckor att läsa om hur det var att leva på medeltiden i Sverige.

Du kommer att lära dig om bl.a sjukdomar, magi och mirakel, lag och ordning, kyrkan och ståndsamhället  .Vi kommer även att läsa om kungar och krig. Hur man valde kung, de olika kungarna och hur de stred om makten.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa faktatexter, se filmer och diskutera dessa tillsamman med klassen
 • Arbeta med frågor till det vi läst
 • Skriva en avslutande uppgift där du använder olika begrepp som du lärt dig under arbetet.

 

Vad ska du lära dig?

 • förstå hur människor i olika historiska perioder har levt under olika förutsättningar
 • förstå hur historiska personer och händelser har fått konsekvenser för vårt nutida samhälle
 • förstå konsekvenserna av kristendomens utveckling i form av reformationen
 • förstå skillnaden mellan de olika samhällsklasserna och se likheter och skillnader mellan att vara människa då oc

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att delta aktivt på lektioner och i diskussioner.
 • Genom sina svar på uppgifter i t.ex aktivitetsboken 
 • I en avslutande skrivuppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Livet under medeltiden år 5.

Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i staden på medeltiden.
Analysförmågan
Du kan göra enkla beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan göra ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet.
Du kan göra utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet
Levnadsvilkor för män, kvinnor och barn
Analysförmågan
Du kan berätta något om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde på medeltiden.
Du kan beskriva relativt noga om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Digerdöden
Analysförmågan Kommunikativa förmågan
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna. Du kan också göra jämförelser med våra dagars sjukdomar.
Begrepp
Kommunikativa förmågan Begreppslig föråga
Du kan använda några av de grundläggande begrepp som vi har arbetat med.
Du kan använda och utveckla de begrepp som vi har arbetat med och sätta in dem i meningar.
Du kan utveckla och använda begreppen på ett utförlig vis när du själv berättar om olika händelser under medeltiden.
Olika tidsperioder
Du visar grundläggande kunskaper genom enkla beskrivningar om historiska förhållanden, händelser och några viktiga personer under medeltiden.
Du visar goda kunskaper genom utvecklade beskrivningar om historiska förhållanden, händelser och några viktiga personer under medeltiden.
Du visar utvecklade kunskaper genom utförliga beskrivningar om historiska förhållanden händelser och några viktiga personer under medeltiden.
Orsaker och konsekvenser
Du för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.
Du för utvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.
Du för välutvecklade underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden.