👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Grundsärskolan 1-6 Programmering

Skapad 2019-01-11 08:34 i Berga grundsärskola Uppsala
Vi arbetar i två huvudsteg. Först lär vi oss att planera en rörelseserie genom att använda våra egna kroppar på en bana på golvet. Sedan lär vi oss att programmera en robot till att utföra en rörelseserie på ett rutmönster.
Grundsärskola 1 – 6 Teknik
Vi lär oss att planera, strukturera och sortera när vi leker programmering med varandra och med Bee-Bot.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Genom lekfulla aktiviteter får eleverna strukturera sina tankar så att de kan planera rörelser i en serie.Detta skapar förförståelse för programmering av en robot. När vi sedan börjar programmera roboten har eleverna förståelse för rörelserna och tycker det är roligt att programmera robotens rörelser.

2. Undervisningens innehåll 

Personalen visar hur man gör och vid behov leder aktiviteterna tills eleverna kan leka själva. Alla elever börjar leka "Programmera en kompis" på banor på golvet. De kan leka med personal eller två och två. När de är säkra i sin rumsuppfattning och lyckas med sina uppdrag kan de börja programmera roboten. 

3. Bedömningsuppgifter

Eleven får en uppgift att programmera roboten till ett visst mål. Läraren bedömer svårigheten på uppgiften som eleven klarar eller hur mycket stöd eleven behöver för att klara det.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  4-6
 • Att styra föremål med programmering, till exempel apparater med knapptryckningar.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utforma välutvecklade förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  A 6
 • Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Tk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Kunskapkrav teknik åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Vardagligt problem
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma enkla förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma välutvecklade förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Redskap & teknisk utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tekniska lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.