👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2019-01-11 08:40 i Apelskolan Falkenberg
Hinduism och Buddhism
Grundskola 8 Religionskunskap
Kollaborativt arbete... För vissa utav er blir detta område en repetition sedan tidigare, för vissa blir detta ett nytt område att forska mer kring. Vi kommer att hjälpas åt och dra nytta av varandras kunskaper genom att informera, diskutera och lära varandra.

Innehåll

Nya friska tag 2019! Vi börjar med religon.

Syfte - förmågor och kunskaper att utveckla

* Analysera och förstå buddhism och hinduism
* Analysera skillnader och likheter mellan religionerna
* Värdera information om religionerna

Tanken och vår arbetsmetod...

 

 

 

Ni kommer nu få möjlighet att lära utav varandra= kollaborativt lärande. Vissa av er har redan arbetat en hel del med hinduism och buddhism och har mer förförståelse kring ämnet. Jag har delat upp er i två grupper, där A-gruppen kommer att arbeta med hinduism och B-gruppen med Buddhismen. 

Det ni ska ha med er när ni för arbetet framåt är bland annat:

* Begrepp
* Skillnader, likheter mellan andra världsreligioner
* Söka information och värdera informationen kring religionen. 
* Se samband mellan olika centrala tankegångar, mönster, uttryck, källor, skrifter osv. 
* Forska kring hur religionen påverkar människorna som utövar den

Dessutom ska ni:

 

* Utforma någon form av redovisning som ska redovisas inför klassen, instuderingsfrågor, inlämningsuppgift. 
* VARA KÄLLKRITISKA OCH ANGE KÄLLOR NI ANVÄNT!!

Till hjälp har ni:

* Varandra
* Lärare
* Digilär
* Böcker
* Studi.se
* Ninas häften och genomgångar
* WWW....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9