👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam och kristendomens inriktningar

Skapad 2019-01-11 08:42 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Fokus kommer att ligga på Islam men vi kommer även att ta upp kristendomens tre stora inriktningar

Innehåll

Ni ska få lära er följande:

Kristendomens inriktningar

Islam

-Vilka de tre stora inriktningarna är, var i världen de dominerar samt när och hur de uppstod.


-Vad Luther protesterade emot.


- Påvens ställning idag och vad han tycker i några frågor.


-Skillnader mellan inriktningarna, t.ex kring synen på riter kring sakrament/mysterier

.

-Muhammed -  historia och betydelse


- De 5 Pelarna


- Koranen - likheter/skillnader med Bibeln


- De olika inriktiningarna shia och sunni


- Islam och samhället (kvinnosyn, sharia och fundamentalism


-Jämföra med kristendom

 

Värdering:

v.9

Sidor i Religionsboken

Kristendomens inriktningar

Islam

 

152-159 Romersk katolska kyrkan

160- 161Ortodoxa kyrkan

162- 165Protestantiska kyrkan.

174-181 Riter

184-189 Centrala tankegångar - Muhammed, andra profeter,Islam historia - innan Muhammed, Muhammed, Islam sprider sig

190-193 Islams urkund

 194-201 Centrala tankegångar i ett muslimskt liv - förebilden Muhammed, 5 pelare

202-207, riktingar, splittring shia och sunni, wahhabism, sufism, sharia, sunna

208-2015 vardag och högtider, kvinnor och män, åktenskap 

 

Centralt innehåll

-Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen och islam samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi och islams två kända inriktiningar: sunni och shia

 

- likheter mellan kristendomen och islam

 

-Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

 

-Huvuddragen i världsreligionernas historia.

-Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

-Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

-Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.Kunskapskrav

 

E – Religion

C - Religion

A - Religion

-Vilka de tre stora inriktningarna är, var i världen de dominerar samt när och hur de uppstod.


-Vad Luther protesterade emot.


- Påvens ställning idag och vad han tycker i några frågor.


-Muhammed -  historia och betydelse


- De 5 Pelarna

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen, islam och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen, islam och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen, islam och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kringcentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

--Skillnader mellan inriktningarna, t.ex kring synen på riter kring sakrament/mysterier


- Koranen - likheter/skillnader med Bibeln


- De olika inriktiningarna shia och sunni


-Jämföra islammed kristendom


Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
- Påvens ställning idag och vad han tycker i några frågor.


- Islam och samhället (kvinnosyn, sharia och fundamentalism


-Jämföra med kristendom


Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.


Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resoneman


Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband medvälutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Undersöka olika källor

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett välfungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda

 

Uppgifter

  • Religionsprov - Islam och kristendomens inriktningar.