Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Figuräventyret

Skapad 2019-01-11 08:46 i Rackarbergets förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Beskrivning på hur vi som grupp ska jobba oss igenom äventyret för att hitta skatten.

Innehåll

 

Figuräventyret

 

 

 

Fokusområde:

Hållbar utveckling – från det enkla till det komplexa med inriktning på socialt perspektiv.

 

Bakgrund:

Med att utgå från FN:s 2030 mål har vår förskola valt att fördjupa oss på det sociala perspektivet av hållbarutveckling.

 

När vi började utforska barnens intressen landade vi i Fantasi, bokstäver, språk, rollek och skatter. Detta syntes genom att barnen valde att fortsätta leka och fråga vidare efter avslutad aktivitet som innefattade något av dessa områden.   

 

Genom detta resultat valde vi detta projekt för att kunna få in dessa områden men samtidigt ha det öppet för att kunna fånga in barnens växlande intresse in i olika områden.

 

 

Syfte (läroplansmål):

·       utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

·       utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

·       utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

Målformulering:

Vi tillsammans som grupp ska undersöka och utforska olika områden genom våra äventyr baserat på var barnens intresse ligger. Genom att ha en växlande aktivitet utbud till barnen göra det spännande och roligt menas man lär sig de sociala grunderna och nya uttrycksätt.

 

Fokus (Pedagogens):

·       Utforskande och problemlösning genom dem olika områdena

 

·       Språk och mångfald

 

·       Gruppsamarbete

 

Fokus (Barnen):

·       Hitta skatten genom att hjälpa alla olika figurer

 

·       Jobba som ett lag

 

·       Utforska alla olika miljöer som vi hamnar i

 

Arbetssätt:

·       Jobba i små grupper

 

·       Följa barnens intresse genom hela projektet och forma det efter dem

 

·       Låta barnen samarbeta

 

·       Bygga om miljöerna för att få barnen intresserade

 

·       Ha olika figurer som hälsar på.

 

·       Låt barnen möta olika språk och bokstäver

 

·       Dokumentation genom bilder, filmer och tankekartor

 

·       Jobba med reflektioner för att se hur man ska gå vidare

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: