👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2019-01-11 08:57 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Antiken betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. Med det menas det gamla Grekland och Romarrikets historia. Det var en period på drygt tusen år, som inleddes ungefär 800 f.kr. då grekerna började använda ett alfabete. Perioden slutade då Romarrikets västra del, Västrom, gick under ca 500 e.Kr.

Innehåll

 Syfte och centralt innehåll

Förmågorna som vi jobbar med:

 

 •  Informationshanteringsförmågan
 • Kommunikativa förmågan
 • Analysförmågan
 • Begreppsförmågan

 

Centralt innehåll:

 

 • Antiken och dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta område genom att samarbeta med svenska/svenska som andraspråk. Vi kommer att gå igenom den grekiska antiken och den romerska antiken i stora drag. Du kommer att få fördjupa dig i en specifik händelse/person som finns kopplat till antiken för att sedan skriva en nyhetsartikel om din händelse/person.

 

I ditt fördjupningsarbete kommer du att:

1. Söka information om din händelse/person.

2. Sortera din information.

3. Bearbeta informationen för att sedan kunna skriva en nyhetsartikel om din händelse. Nyhetsartikel får du lära dig mer av på svensklektionerna.

 

För att klara momentet krävs att du...

 

 • …skriva och lämna in en nyhetsartikel om din händelse.
 • … lämna in en källförteckning med en källkritisk kommentar
 • ... delta i gruppsamtal där du presenterar din artikel.

 

Detta kommer att bedömas:

 

 • Din nyhetsartikel och dess faktainnehåll.
 • Din källförteckning med källkritisk kommentar.
 • Ditt deltagande vid gruppsamtal.

Uppgifter

 • Nyhetsartikel

Matriser

Antiken

Kommunikativa förmågan
Du visar grundläggande kunskaper om din händelse från antiken.
Du visar goda kunskaper om din händelse från antiken.
Du visar mycket goda kunskaper om din händelse från antiken.
Analysförmågan
Du kan förklara orsaker och konsekvenser till din händelse och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring detta.
Du kan förklara orsaker och konsekvenser till din händelse och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring detta.
Du kan förklara orsaker och konsekvenser till din händelse och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring detta.
Informationshanteringsförmågan
Du kan använda dig av historiska källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda dig av historiska källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda dig av historiska källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begreppsförmågan
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.