👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 8: Sex och samlevnad

Skapad 2019-01-11 09:04 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 8 Biologi
Sex och samlevnad är kanske det viktigaste arbetsområdet i skolan. Det ska vara lustfyllt men samtidigt informativt för att eleven ska få en egen positiv utveckling samt dess rättigheter och skyldighete.

Innehåll

Biologi åk 8: Sex & samlevnad

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, arbetsuppgifter, diskussioner, se filmer. Vid ett tillfälle under vårterminen eller åk 9 kommer ni att göra ett studiebesök på ungdomsmottagningen.

Innehåll, kopplat till kursplanen

Mål för elev

Det vill säga att du:

känner till kroppsliga och mentala förändringar under puberteten, könshormonernas betydelse för dessa förändringarkänner till menscykelns faserkänner till vad befruktning innebär, samt något om fosterutveckling och graviditet samt kunskaper kring fosterdiagnostik och abort, känner till STD - sexuellt överförbara sjukdomar, några sjukdomssystem som bör föranleda ett läkarbesök, hur man skyddar sig mot dessa sjukdomarkänner till några olika preventivmetoder, hur de fungerar och fördelar/nackdelar med respektive prov

har lyssnat till andras synpunkter och deltagit i diskussioner om bland annat kärlek, sexualitet, otrohet, lust, skönhetsideal, abort, självtillfredsställelse, samhällets tabun, pronografi, sexuellt ofredande, incest och prostitution

har deltagit i diskussioner om traditionella könsroller, samt vad som skapar/upprätthåller dessa rollerdu ska ha blivit medveten om några av de fördomar som finns i samhället kring människor med olika sexuell läggning, religiös livsåskådning eller med funktionshinderhar lyssnat till andras synpunkter, deltagit i diskussioner om HBT samt fått en ökad förståelse för vilka svårigheter det kan innebära att " komma ut" som homo- bi- eller transsexuell

har utökat ditt ordförråd inom sex- och samlevnadsområdet.

 

 

Bedömning

Mycket av bedömningen i biologi kommer ligga på arbetsområdet sjukdomar, det positiva från sex och samlevnad

Vi tittar efter din förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa... använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen...

Det som kommer att bedömas är:

Dina förmågor utifrån de första fem punkterna

Hur du kan följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner och därvid uttrycka dina tankar och frågor med hjälp av begrepp från biologin

Det egna engagemanget och prestationer vid diskussioner och övningar.

 

 

Matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi åk 8: Sex & samlevnad

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa...
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen...
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor