👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och form

Skapad 2019-01-11 09:21 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Generell planering
Grundskola F Biologi
Ämnet bild, ger en möjlighet för barnen att uttrycka sig med ett annat språk. För att berika språket får barnen lära sig olika tekniker. Samtidigt tränar barnen upp sin finmotorik och känsla för färg och form.

Under våren ska vi prova på olika tekniker som t ex. kollagen, Blått på blått mm. Vi kommer även att arbeta tredimensionellt genom att använda papper som grund för att forma. Traditioner får vi in till påsk, och inspiration hämtar vi i naturen och årstiderna.

Innehåll

Mål förskoleklassen

Mål att sträva mot:

-att kunna använda färger och i olika materialen.

-Kunna hantera sax och pensel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -