👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion våren 2019

Skapad 2019-01-11 09:32 i Klöverstugans förskola Svedala
Pedagogisk planering för inskolning ht 2014
Förskola
Vi vill att barnen och deras vårdnadshavare ska få bästa möjliga introduktion när de börjar på Klöverstugans förskola.

Innehåll

Pedagogisk planering för introduktion på Klöverstugans förskola


Var är vi?                                                

Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad introduktion och terminsstart utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa" Att vara väl förberedd inför terminsstart skapar trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Vart ska vi?

AVDELNINGENS MÅL:

 • Få barnet känna sig tryggt med pedagoger och barngruppen.
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan.
 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavare.
 • Delge information om förskolans arbets- och förhållningssätt. Även ett tillfälle för vårdnadshavaren att ställa frågor.
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i introduktionen för att känna samhörighet.
 • Att de lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och börjar känna sig trygga i dem.
 • Att vi strävar efter en trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda.
 • Skapa en miljö så barnen kan känna sig delaktiga och självständiga och utveckla sina förmågor

 

Hur gör vi?

 • Skapa en lugn och harmonisk introduktion där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall vara trygga med alla pedagoger.
 • Skapa en tydlig och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Dela upp barnen och även ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens introduktion. Där igenom få en naturlig kontakt mellan nya barnen och de befintliga barnen.
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur introduktionen har upplevts av föräldrarna och barnen skall ett uppföljningssamtal genomföras efter ca 6 veckor
 • Vi ger enkla instruktioner (anpassat efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och visa hur man gör. Vår arbetsmetod med fast/rörlig pedagog bidrar till en tydlig ansvarsfördelning mellan pedagogerna vilket skapar trygghet och lugn i barngruppen, de känner sig trygga i vetskapen att det hela tiden sitter en pedagog på golvet som är tillgänglig för samtal, hjälp och kramar.
 • Vi skapar samhörighet genom roliga aktiviteter under hela dagen, både under leken och i rutinsituationerna. Lek som sker i samma miljö, om och om igen ger möjlighet till lärande, därför håller vi oss oftast på gården eller inne på avdelningen.
 • Vi hälsar familjen välkommen på Unikum och gör ett lärloggs inlägg efter introduktionen där vi visar vad barnet har fått uppleva under sina första dagar på förskolan. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016