👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans VP-mål Hedemora Kommun, Smedby

Skapad 2019-01-11 09:37 i Smedby förskola Hedemora
Förskola
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ökar. Hur kan vi på förskolan arbeta för att bidra till att framförallt pojkars resultat ökar.

Innehåll

Bakgrund:
Politikernas prioriterade mål för förskolan i Hedemora Kommun är att vårdnadshavare ska uppleva att deras barn är trygga och trivs på förskolan samt att andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ökar. 

Syfte:
Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Barnet trivs och är trygg på förskolan. Andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ökar, hur kan vi på förskolan bidra till detta. Hur får vi framförallt pojkar att nå högre resultat. 

Mål:
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Pojkars resultat och måluppfyllelse ökar, hur kan vi på förskolan bidra med det. 

Arbetssätt:

Nyckeltal som ska uppnås

Vilka idéer har vi för att förbättra verksamheten och vårt bemötande?

Vem/vilka är ansvariga

När följer vi upp?

Andelen behöriga till yrkesprogram efter åk 9 ska öka. Pojkars resultat. 

Uppmuntra egna intressen och väcka nyfikenhet inför lärandet

 

 

 

 

Pedagoger

Kvalitetsarbete

 

Skapa intressanta och utmanande lärmiljöer

 

Pedagoger

Kvalitetsarbete

 

Utmana barnen och synliggöra lärandet i vardagen

 

Pedagoger

Kvalitetsarbete

 

Väcka intressen för ämnen i den vardagliga miljön

 

Pedagoger

Kvalitetsarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. 

 Inskolningen behöver vara bra och få ta den tid den tar för att barn och vårdnadshavare ska bli trygga..

 Pedagoger

APT -kvalitetsarbetet höst och vår 

Arbeta fram riktlinjer för en bra och trygg övergång mellan grupper på förskolan.

 

Pedagoger

Vårterminen, kvalitetsarbete 

 

 

Arbeta med barnen i mindre grupper för att hinna se varje barn och bekräfta dem varje dag. 

Pedagoger

APT och arbetslagsplanering - kvalitetsarbetet

 

Bemötandet mot vårdnadshavare och barn behöver vara bra,  viktigt att lyssna på vårdnadshavare som känner sitt barn bäst och försöka tillmötesgå behov och önskemål.

Pedagoger

Kontinuerligt på APT

 

Utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare – ha med frågan om trivsel vid samtalet och berätta hur vi arbetar för trygghet och trivsel

Pedagoger

Utvecklingssamtal höst och vår

 

Upprätthålla den dagliga dialogen vid lämning och hämtning – visa intresse för barn och vårdnadshavare vid lämning och hämtning, ett bra professionellt bemötande är viktigt.

Pedagoger

Dagligen samt vid APT - kvalitetsarbete

 

Vårdnadshavarenkät genomförs och analyseras

Förvaltning/FC

Vårterminen, kvalitetsarbetet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016