👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika olika/ Advent och jultider

Skapad 2019-01-11 09:43 i Grönvallska förskolan Örebro
Förskola
Lika/olika

Innehåll

 

Syfte: 

Vi har upptäckt att flera av barnen i gruppen visat stort intresse för allt sorts skapande. Vi vill då använda oss av advent och jul som naturligt innefattar mycket pyssel i olika former. Vi vill också ge barnen inblick i vårs traditioner juletid, samt ge dem kunskap i varför vi firsr jul. Dessutom  vill vi inviga barnen i att det finns andra religioner på vår jord. På detta sätt belyser vi olikheter och likheter.

 

Innehåll: metod:

Vi vill använda två sorters adventskallendrar. En traditionell med lucköppning, men som innehåller små pixiböcker med julsånger, jultraditioner, sagor m.m. På så sätt får barnen en upplevelse istället för en sak. Den andra kalendern består av QR-koder, så barnen får lära sig scanna. Vi vill dessutom låta barnen göra en "vinterjulskog" med så mycket naturmaterial som möjligt. "Skogen" skall stå framme och visa att det är något barnen skapat tillsammans. Dessutom vill vi pynta våra fönster m.m med olika sorters dekorationer som barnen gjort. Vi kommer även träna julsånger inför Lucia, som barnen sedan kommer att låta föräldrarna få komma och lyssna/se på. På våra adventsamlingar kommer vi att använda oss av julkrubbans figurer för att illustrera varför vi firar jul. I samband med det vill vi också berätta lite om att det finns andra religioner. Vi vill också genom greenscreen låta barnen "vara" i vår "skog". 

 

För vem och hur ska det dokumenteras:

Dokumentationen är till för både barnen, deras föräldrar och pedagoger. Dokumentationen och de färdiga alsterna synliggör barnens arbete och detta sker bl.a genom Unikum, fotografier och greenscreen. 

 

Utvärdering/uppföljning:

 

En utvärdering och reflektion av arbetet kommer att göras av pedagoger och mellan barn och pedagoger

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016