Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Upptäckaren

Skapad 2019-01-11 09:51 i Förskolan Solbacken Umeå
Planering skapande Förskolan Solbacken Upptäckaren
Förskola
Barnen kommer under våren få prova på och upptäcka olika material och former av skapande.

Innehåll

SYFTE

Varför gör vi detta?

Vi vill erbjuda barnen olika skapande material i våra planerande aktiviteter, inspirera barnen och låta dem inspirera varandra och använda sin fantasi. Vi vill göra detta på ett lekfullt sätt, att de gör efter sin egen förmåga och att det inte finns några rätt eller fel.

METOD

Hur ska vi arbeta med detta?  Vad våra skapande aktiviteter kommer att innehålla beror på vad barnen visar intresse för och introducera och låta barnen upptäcka olika material och metoder att skapa med. Vi kommer att arbeta med skapande både på vår arena och i vår gemensamma ateljé.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer att dokumentera en del av det barnen gör med hjälp av lärplatta eller kamera.

UPPLÄGG

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta? När gör vi uppföljning och utvärdering?

Vi planerar att fortsätta våra skapande aktiviteter terminen ut och vi följer upp detta när vi har avdelningsplanering för att se vad barnen visat intresse för och hur vi ska utveckla det. Utvärdering gör vi efter terminens slut. 

Uppgifter

 • Fingerfärg

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: