👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Scratchprogrammering åk8

Skapad 2019-01-11 10:20 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Programmering har kommit att bli det nya "främmande språket" som alla måste förstå till någon del. Såväl din fortsatta utbildning som arbetslivet kräver att du förstår vad programmering är.

Innehåll

Centralt innehåll

·         Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

·         Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Avser kunskapskrav (från A-kriterierna)

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Vad och hur

Cirka 7 veckor.

Utvecklingsprojekt där eleverna får programmera sitt eget spel i Scratch.

Arbetsområdet börjar med en genomgång av hur Scratchprogrammering fungerar, och eleverna får därefter lösa enkla uppgifter för att komma in i programmet och lära sig grunderna.

För att hjälpa eleverna att komma igång med programmeringen av det egna spelet, får de till en början arbeta enligt givna ramar. I slutskedet är eleverna friare i sin programmering. I utvecklingen av spelet läggs stor vikt vid att pröva och ompröva idéer.

Bedömning

Den huvudsakliga bedömningen utgörs av den elevernas egna spel. Utöver det bedöms även det löpande arbetet.

Bedömningen grundar sig på:

·         Systematiken i hur eleverna prövar sig fram till lösningar på uppgifterna

·         Kvaliteten och komplexiteten i Scratchspelet

·         Hur väl eleven kan förklara hur koden i spelet fungerar

·         Elevernas självständighet och driv i arbetet

·         Elevernas löpande dokumentation i loggbok

Eleverna får löpande muntlig respons på sina spel av läraren under lektionerna. Utöver detta får eleverna i slutskedet av arbetet med sina spel ge kamratrespons på varandras spel.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Uppgifter