👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Åk 7

Skapad 2019-01-11 10:21 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola F
Deberes åk 7 Kap. 9-12

Innehåll

 

Maserskolan

 

Pedagogisk Planering

 

Spanska åk 7 VT 2019 kapitel 9-12

 

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika

  Sammanhang och delar av världen där språket används.

Mål: 

 • Att kunna klockan, veckodagarna.

 • Berätta om en dag.

 • Tala om din fritid.

 • Använda singular av ER-verb: como, comes, come.

 • Använda singular av verbet ir: voy, vas, va.

 • Använda fler fritidsord.

 • Använda frekvensord: ofta, ibland, osv.

 • Boja AR- verb och ER-verb i presens.

 • Samtala om vad du har och måste göra.

 • Boja verbet tener i presens: tengo, tienes osv. 

Arbetssätt:

 • Läsa och lyssna på texter

 • Tala och samtala

 • Skriftliga övningar

 • Tittar på film i spanska  

Examinationer:

 • En läxa per vecka.

 • Skriftligt och muntligt prov i slutet av arbetsområdet.

 • Hörförståelse och läsförståelse.

Bedömning:

 • kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden.

 • kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något.

 •  känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används.

 •  kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand.

Deberes 1

¿A qué hora?                       Vilken tid?

Comer                                 (att) äta

Comes                                 äter du

Como                                  jag äter

Por la mañana                     På morgonen

Por la tarde                          På eftermiddagen/kvällen

Por la noche                        På kvällen, natten

Ceno                                    Jag äter middag

Desayunar                           (att) äta frukost

Porque                                Därför att

Pienso en ti                         Jag tänker på dig

Luego                                  Sedan

Durante                               Under

Tengo hambre                     Jag är hungrig

Deberes 2

¿Qué día es hoy?                  Vilken dag är idag?

¿ Qué día es mañana?          Vilken dag är imorgon?

Lunes                                  Måndag

Martes                                 Tisdag

Miercoles                            Onsdag

Jueves                                  Torsdag

Viernes                                Fredag

Sábado                                Lördag

Domingo                            Söndag

Hace                                    Gör hon/han

Va                                       Hon åker, går

A/ Al (a+el)                        Till

Termina                              Hon/han slutar

Está con sus                        Hon är med sina

Lee                                      Hon/han läser

El libro                                Boken

Chetear                                (att) chatta

Voy a la cama                      Jag går till sängs

Deberes 3

El abuelo                             Farfar, morfar

De visita                              På besök

Ve la tele                             Han tittar på teve

Estoy                                   Jag mår/är

Toma                                  Hon tar , dricker

Hago                                   Jag gör

Empiezas                            Börjar du

Cuándo                               När

Terminas                             Slutar du

Termino                              Jag slutar

El baloncesto                      Basketbollen

El dinero                             Pengarna

A veces                                Ibland

Siempre                               Alltid

Casi                                     Nästan

Nunca                                 Aldrig

 Deberes 4

Tocar                                  (att) Spela instrument

Algún                                  Något

El instrumento                    Instrument

Juntos/-as                           Tillsammans

El fin de semana                 Helgen

Todos/-as                           Alla

Divertido/-a                       Kul

Con nosotros                      Med oss

Tipo de                               Typ av

Me gusta más                      Jag tycker bäst om

Importante                          Viktigt

Para mí                                För mig

El tiempo libre                    Fritiden

Entonces                            

Diferente                             Olika

Estamos                              Vi är

Veces                                  Gånger

Claro que sí                         Självklart

 Deberes 5

Hace calor                           Det är varmt

Quiero                                Jag vill ha

Tenéis                                 Har ni

Tener                                  (att) ha

¿Cuánto?                             Hur mycket?

Lo siento                             Tyvärr, jag beklagar

Nada                                   Inga

La asignatuara                     Skolämnet

Tener que                            (att) vara tvungen, måste

Tengo que                           Jag måste

Tienes que                           Du måste

Tiene que                            Hon /han måste

Hacaer                                 (att) göra

Los deberes                         Läxorna

No quiero                           Jag vill inte

Más                                     Mer