👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 VT18

Skapad 2019-01-11 10:44 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Engelska
Engelskundervisningen kommer att fortsätta att ske med utgångspunkt från läromedlet Magic! Vi fortsätter att utveckla språket genom att arbeta med texter, grammatik och prata engelska. Vi tittar på filmer, lyssnar och läser.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen:

Syftet med engelskaundervisningen är att alla elever.

... förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

... formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Undervisningens innehåll:

Läsa enkla texter, främst från Magic 4 Classbook.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen och genom enklare nyheter.
Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev).
Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, enskilt, i talkör och sånger osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur arbetar vi med detta?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, sjunger och läser . Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

Detta kommer bedömas

Under läsåret kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- uttrycka dig på engelska
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.)
- förstå innehållet i en text
- kunna skriva meningar
- kunna samtala ( ställa frågor och svara på enkla frågor).

Hur bedöms detta?

Genom att arbeta aktivt på lektionerna.
Arbete med Magic!
Glosförhör
Inlämning av uppgifter.

Uppgifter

 • Reading comprehension

 • Writing

 • Glosor V. 3

 • Glosor V. 5

 • Glosor V.4

 • Glosor V. 4

 • Glosor V. 11

 • Glosor V. 11

 • Glosor V. 22

 • Reading comprehension

 • Messages 1

 • Glosor V. 8

 • Glosor V. 8

 • Glosor V. 3

 • Glosor V. 5

 • Glosor V. 10

 • Glosor V. 10

 • Glosor V. 9

 • Glosor V. 9

 • Glosor V. 12

 • Glosor V. 12

 • Glosor V. 21

 • Glosor V. 21

 • Glosor V. 20

 • Glosor V. 20

 • Glosor V. 13

 • Glosor V. 13

 • Glosor V. 19

 • Glosor V.19

 • Glosor V. 14

 • Glosor V. 14

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 4-6

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du förstår det mesta av innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du förstår både helhet och detaljer i olika sammanhang i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver olika texter och skriver till andra. Du använder dig av någon strategi som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du formulerar dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter och skriver till andra. Du använder dig av några strategier som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du formulerar dig enkelt, ganska varierat och relativt sammanhängande när du skriver olika texter och skriver till andra. Du visar att du kan anpassa språket till olika mottagare och skrivsituationer.Du använder dig av några strategier som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enstaka enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enkla förbättringar .
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enkla förbättringar.
Samtala/Diskutera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du samtalar och diskuterar enkelt och begripligt i olika situationer. Du kan använda dig av någon strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Du samtalar och diskuterar enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande i olika situationer. Du kan använda dig av några strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Du samtalar och diskuterar enkelt och relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika situationer. Du kan använda dig av flera strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.