Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering VT19: imse vimse spindel

Skapad 2019-01-11 10:44 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Undervisning kring spindeln.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Utifrån barnens visade intresse för barnsången Imse vimse spindel tänker vi arbeta kring denna genom sång och rytmik samt ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse kring spindlar som djur. 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Vi tar fasta på barnens intresse och engagemang i sången Imse vimse spindel. Vi sjunger, dansar, har rytmik, skapar och undersöker spindeln som djur på flera olika sätt. I undersökningen har vi fokus på naturvetenskapen samt den matematik som finns. Vi räknar, ser former och mönster hos spindeln. Vi lär oss om spindeln och hur den lever på exempelvis vintern.

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

 

På våra samlingar sjunger vi , dansar och har rytmik till vår spindel som finns på Sländan. Spindeln kommer i olika former och på olika språk vilket ger oss möjlighet att variera formerna för dansen och sången. 

I mindre grupper får barnen möjlighet att med hjälp av iPad leta reda på bilder av olika spindlar som vi sedan undersöker. Barnen får till sig frågor om vad de ser och vad de vill berätta om spindlarna de ser. Tillsammans undersöker vi och förundras. Vi pratar om det vi ser, räknar ben och ögon, olika färger osv. 

Därefter får de skapa en egen spindel med piprensare och ögon. Dessa spindlar blir en del av den dokumentation barnen möter i arbetet med spindlar. På så sätt ser även vi pedagoger hur barnens vidare tankar och funderingar går kring spindlar. Tillsammans skapar vi också en affisch där vi ser olika spindlar och barnens olika citat från undervisningarna. Denna affisch är som en levande dokumentation som vi kontinuerligt kommer tillbaka till i arbetet och fyller på med barnens egna ord. 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: