👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Lexby förskolor Smultronstället 2018/2019

Skapad 2019-01-11 10:44 i Besebäckens förskola Partille
Underlag för arbetslaget vid arbete med teamplanen, Utveckling och Lärande.
Förskola
Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, kultur och identitetskapande. En demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Förskolan är en plats där varje barn på ett självklart sätt är med och formar sin tid på förskolan till rolig, trygg och lärorik.

Innehåll

Undervisning

Var är vi?

Områdesnivå

 • Vi har definierat undervisning i relation till utbildning och lärande

 • Vi har tagit del av olika undervisningsstilar

Arbetslagsnivå

 

 • Nytt arbetslag och ny barngrupp.

 

 

Vart ska vi?

 • Vi ska ha en gemensam syn på begreppet undervisning. Vi ska ha undervisningstillfällen där barnen har inflytande och är delaktiga. Vi skapar trygghet för att lägga en grund inom begreppet undervisning.
 • Utveckla en undervisning som har ett starkt kognitivt lärandeinnehåll, har sin grund i samspelsteorin och utgår från barns inflytande och delaktighet. 

Hur gör vi?

Områdesnivå

 • Lära oss om och praktisera förskolans pedagogiska planering

 • Lära oss om och praktisera utvärdering av vår  undervisning

 • Implementera den nya läroplanen

Arbetslagsnivå

 • Vi ska vara nära och vara närvarande tillsammans med barnen. Vi ska vara lyhörda för deras behov. För att vi ska kunna utöva undervisning så behöver barnen kunna våra dagliga rutiner och känna sig bekväma i alla olika situationer.

 

 

Hur blev det?

1/11-19 Barnen vet våra rutiner och är trygga med oss och förskolan. Vi har arbetat med skapande och haft undervisningstillfällen inom projektet där barnen varit delaktiga.

 

 

Pedagogisk dokumentation

Var är vi?
Områdesnivå

 • Vi har gjort våra första pedagogiska berättelser
 • Vi använder oss i viss mån av pedagogisk dokumentation

Arbetslagsnivå

 •  

Vart ska vi?

Vi har intentioner om att vi ska gå igenom teamplanen varje månad och hålla den levande. Vi ska få en rutin på att göra en pedagogisk reflektion i unikum varje vecka. Vi ska projicera bilder på barnen och deras aktiviteter, samt sätta upp på väggen.

 • Som motor i verksamheten
 • I dialog med hemmet
 • Aktiva i SKA med hjälp av Unikum

Hur gör vi?

Områdesnivå

Minst en Pedagogisk berättelse / termin och arbetslag
Regelbundet använda Pedagogisk dokumentation i verksamheten och Unikum

 

Arbetslagsnivå

 • Vi påminner varandra att ta ansvar. Vi har en dagordning för vad vi ska göra på vår gemensamma reflektion.
 • Vi håller det som sker på bilden på projektorn/väggen levande genom att ha en dialog med barnen och då blir de delaktiga.

 

 

Hur blev det?

Vi har reflekterat och skrivit Unikum varje vecka kring vad vi gjort i verksamheten. Inte alltid följt dagordningen, men alltid varit fokuserade på arbetsgången. Vi har satt upp bilder på väggarna och pratar med barnen om vad vi gjorde. Vernissagen blev en avslutning på terminen, där hemmet hade möjlighet att se vad vi gjort, titta på teckningar, bilder från processen och samtala med oss och barnen kring vad vi gjort.