Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-19 Religion - Kristendomen och dess tre stora inriktningar

Skapad 2019-01-11 11:44 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under denna period kommer du att lära dig mer om de tre stora riktningarna inom kristendomen och göra jämförelser mellan dessa. Du kommer även att få arbeta med att argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån några etiska modeller samt söka information och granska källor utifrån dess trovärdighet och relevans.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Arbetsområdet är uppdelat i två delar:
 • den första delen består i att med hjälp av genomgångar, smågruppsarbeten, diskussioner och filmer ta reda på mer om kristendomens tre inriktningar och dess centrala tankegångar. Vi arbetar även med etiska frågeställningar utifrån olika etiska modeller. 
 • den andra delen arbetar du självständigt med en fördjupning där du kommer att få ett ämne att arbeta med som är kopplat till kristendomen. Du arbetar då framförallt självständigt. Ett separat instruktionsblad läggs ut på unikum. 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor

Matriser

Re
VT-19 Kristendomen

F
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och livsåskådningar
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: