👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2019-01-11 12:18 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Våra sinnen. Vi lär oss om syn och ljus, hörsel och ljud, smak och lukt och känsel och hud.
Grundskola 5 – 6 Biologi Svenska Svenska som andraspråk Fysik
Vi kommer att lära mer om våra sinnen. Syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Samtidigt som vi arbetar med sinnena , lär oss om ljus och ljud. Vårt arbete kommer vi publicera i Classroom.

Innehåll

 

Vi kommer lära oss om:

 • Vad ljus är och hur vår syn fungerar.
 • Vad ljud är och hur vår hörsel fungerar.
 • Vad det innebär att ha ett synfel eller hörselskada.
 • Hur vårt lukt och smaksinne fungerar.
 • Hur vår hud och känsel fungerar.

 

Så här kommer vi arbeta:

Våra källor i detta arbete kommer att vara "Koll på NO", NE, olika filmer , ljudfilmer som vi har på SLI.

Tillsammans läser vi texter om våra sinnen och vi ser filmer, lyssnar på ljudfiler som lär oss mer om våra sinnen.

Arbetet kommer att publiceras i Google Classroom.

 

Hur blir jag bedömd?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom dina svar på frågornas du publicerar i google classroom och läxförhören som vi kommer ha efter avslutade kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6

Matriser

Fy Sv Bi SvA
Våra sinnen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ljus och Syn
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och berätta om hur ljus och vår syn fungerar. Du kan också på ett enkelt sätt beskriva olika delar i vårt öga.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva om hur ljus och vår syn fungerar. Du kan också utförligt beskriva olika delar i vårt öga.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva om hur ljus och vår syn fungerar Du kan också på ett mycket utförligt sätt beskriva olika delar i vårt öga.
Frågorna till Ljus och syn
Du har ännu inte lämnat in alla svaren till kapitel ljus och syn.
Du har lämnat uppgiften och svarat på frågorna i Google Classroom.
Ljud och Hörsel
Du kan på ett enkel sätt beskriva och berätta om hur ljud och vår hörsel fungerar. Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och berätta om hur ljud och vår hörsel fungerar.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva och berätta om hur ljud och vår hörsel fungerar.
Frågor till Ljud och hörsel
Du har ännu inte lämnat in alla svaren till kapitel ljud och hörsel
Du har lämnat uppgiften och svarat på alla frågor i Google Classroom.