👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget spel

Skapad 2019-01-11 12:21 i Rydsbergsskolan Lerum
Grundskola 6 – 9 Musik
Under momentet "eget spel" kommer du att få välja ett instrument som du får fördjupa dina kunskaper på. Dina kunskaper kommer du att kunna ta med dig in i nästa moment: ensemblespel där du får spela tillsammans med andra i grupp.

Innehåll

Fram till sportlovet (v.7) så kommer vi att arbeta med "Eget spel". Detta arbetsmoment syftar till att du ska få en fördjupad kunskap inom ett instrument. Tillsammans med oss lärare väljer du ett instrument som du arbetar med dessa veckor. Efter lovet påbörjar vi arbetsmomentet "Ensemble" där du kommer att få använda dina kunskaper i spel tillsammans med andra i en grupp.

 

Tips på vad vi tycker att du ska arbeta med under dessa veckor:

 

Piano:
-Hitta tangenterna på piano och veta vad tangenterna heter.

-Följa enkel notation och spela enkla melodier.

-Räkna ut ackord (dur och moll) och spela dessa med rätt teknik.

-Spela ackord och baston.

-Spela melodi och baston.

 

Gitarr:

- Veta vad strängarna heter och var de sitter på gitarren.

- Följa en ackordbild och spela tre ackord.

- Följa enkel tabulatur och spela enkla melodier.

 

Bas:

- Veta vad strängarna heter och var de sitter på gitarren.

- Följa en ackordbild och spela fem ackord.

- Följa enkel tabulatur och spela enkla basslingor.

 

Trummor:

- Hitta de olika trummorna och veta vad de heter.

- Spela ett enkelt trumkomp med händerna.

- Spela ett enkelt trumkomp med händerna och höger fot.

- Spela ett enkelt fill på pukorna. 

- Spela ett avancerat komp med båda fötterna (inklusive hi-hat).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  A 9