👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna vt 2019

Skapad 2019-01-11 12:33 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Planering för arbetsområdetet Religion, åk 4 Under fyra veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet Världsreligionerna i ämnet religionskunskap.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Genom att lära dig vad religion är, vilka de största världsreligionerna är och var i världen de finns kommer du att få utveckla flera ämnesspecifika förmågor i ämnet religionskunskap. Du kommer att få lära dig vilken betydelse religionen kan ha för människors livsstil och sätt att se på sig själva. Du ska få lära känna de fem religionernas symboler, högtider, heliga böcker och platser, seder och traditioner. Få ta del av hur det är att som barn leva med de olika religionerna. Du ska få söka efter likheter och skillnader, reflektera, analysera och diskutera.

Innehåll

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet.

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar, diskutera och högläsa tillsammans. Vi ska se filmer där barn berättar om ritualer, levnadsregler, högtider och heliga platser i de olika religionerna. Du kommer att få jämföra de fem världsreligionerna och titta närmare på likheter och skillnader, levnadsregler, ritualer, symboler, skrifter och heliga byggnader och platser.

 

Bedömning

Du ska kunna:
Känna till vilka de stora världsreligionerna är.
Kunna resonera om likheter och skillnader mellan religionerna.
Planera, söka information, skriva en egen text utifrån arbetsområdet och själv välja hur du vill redovisa ditt arbete.
Känna till något om levnadsregler, ritualer, symboler, skrifter, heliga byggnader och platser i de olika religionerna.
Delta i klassdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6