Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2019-01-11 12:43 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Elektricitet

Innehåll

 

Ämne: Fysik

Årskurs: 7

 

ELEKTRICITET

 

 

Syfte/

kunskapsmål

Varför vi ska arbeta med det här.

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven

-      tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet.

-      Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven

-      utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik, elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik,

-      utvecklar kunskap om energi och energiformer, energiomvandlingar och energikvalitet samt samhällets energiförsörjning,

-      utvecklar kunskap om den fysikaliska verksamhetens kunskapsbildande metoder, särskilt vad gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och experiment.

 

Konkreta mål för dig som elev

Det här ska vi göra på lektionerna, t.ex. böcker som ska läsas, texter som ska skrivas, övningar som ska göras.

 

1.       Hur föremål kan bli elektriskt laddade.

2.       Hur blixt och åska uppkommer.

3.       Vad ström och spänning är och vilka enheter de mäts i.

4.       Vad ledare och isolator är.

5.       De vanligaste symbolerna när man ritar ett kopplingsschema.

6.       Vad som menas med sluten krets, seriekoppling och parallellkoppling och resistans

7.       Säkerhetsåtgärder för el i hemmet.

8.       Ohms lag och utföra beräkningar med den.(s. 220-224)

 

Om detta finns att läsa i bl.a. Spektrum Fysik s. 41-68 och 220-224

 

Bedömning

Det här ska bedömas i ditt arbete.

 

                                          Hur pass väl du kan beskriva fysikaliska fenomen och se samband.

                                          Hur du genomför och drar slutsatser i dina laborationer och redogörelser.

                                          Dina resonemang i diskussioner. Både muntligt och skriftligt.

                                          Hur el och magnetism har påverkat energi, miljö, teknik och samhälle.

                                          Använder olika källor och kan kritiskt granska dem

 

 

Centralt innehåll

Ur kursplanen.

 

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar
och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i

vardaglig elektrisk utrustning.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

 

Så här kommer du få visa vad du lärt dig.

 

                                          Skriftligt prov fredag 1/2

                                          Genom att planera, genomföra och dokumentera laborationer

                                          Redogörelse

                                          Kopplingar med elektriska komponenter

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: