Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - sex och samlevnad

Skapad 2019-01-11 12:58 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F – 9 Biologi
I avsnittet ska vi arbeta med sex, samliv och värderingar, lagar och normer.

Innehåll

Litteratur ; Kapitel 4 i Biologi direkt.

Under avsnittet sex och samlevnad berör vi:

 • könsorganens byggnad och funktion
 • var och hur en befruktning sker
 • abort och missfall
 • fosterutvecklingen
 • puberteten och vad som händer i kroppen
 • menscykeln
 • preventivmedel
 • könssjukdomar och smittskyddslagen

Uppgifter

 • Uppgift 1 - könsorganens namn

 • Uppgift 2 - Sammanfattning

 • Uppgift 3 - könssjukdomar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Sex och samlevnad - sammanfattning

Bedömning av visade förmågor

F
E
C
A
Hur du använder kunskaper för att granska, kommunicera och ta ställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Hur du använder biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Hur du använder biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör mk byggnad/funkt
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa identifierbara samband som rör mk byggnad/funkt
Du kan föra välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på komplexa identifierbara samband som rör mk byggnad/funk

Bi
Sex och samlevnad - könssjukdomar

Bedömning av visade förmågor

F
E
C
A
Söka information
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Hur du använder kunskaper för att granska, kommunicera och ta ställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Hur du använder biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Hur du använder biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör mk byggnad/funkt
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa identifierbara samband som rör mk byggnad/funkt
Du kan föra välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på komplexa identifierbara samband som rör mk byggnad/funk

Bi
Sex och samlevnad - könsdelarna

Bedömning av visade förmågor

F
E
C
A
Hur du använder biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Hur du använder biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör mk byggnad/funkt
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa identifierbara samband som rör mk byggnad/funkt
Du kan föra välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på komplexa identifierbara samband som rör mk byggnad/funk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: