👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den Svenska Skogen 2: Djur och Natur

Skapad 2019-01-11 13:18 i Ringblommans förskola Halmstad
"Den Svenska Skogen 2: Djur och Natur" är del två i vårt stora naturtema på Galaxen Grön, och kommer att ligga som grunden för vår pedagogiska verksamhet här på Galaxen Grön under VT-2019. Läs- och skriv, språkutveckling, naturkunskap och matematik, TAKK och mycket mer kommer användas när vi tillsammans fortsätter utforska den svenska skogens djurliv, denna gången med skogsutflykter med hjälp av vår nya förskolebuss.
Förskola
"Den Svenska Skogen 2: Djur och Natur" är del två i vårt stora naturtema på Galaxen Grön, och kommer att ligga som grunden för vår pedagogiska verksamhet här på Galaxen Grön under VT-2019. Läs- och skriv, språkutveckling, naturkunskap och matematik, TAKK och mycket mer kommer användas när vi tillsammans fortsätter utforska den svenska skogens djurliv, denna gången med skogsutflykter med hjälp av vår nya förskolebuss.

Innehåll

Den Svenska Skogen 2: Djur och Natur

Av Galaxen Grön VT19

Analys och Bakgrund

Förra terminen, HT 2018, så handlade vårt tema på Galaxen Grön också om den svenska skogen och dess djur och natur.  Barnen fick lära sig om rovdjur som vargen, allätare som vildsvinet och om lite mindre och snällare djur som den lilla gnagaren ekorren. Vi ansåg att detta var ett lyckat tema eftersom vi hittade vägar som lede mot våra mål (stärka språket, matematiken och naturkunskapen). Barnen fick vara utforskare, ta del av fakta och tillsammans lyckades vi stärka gruppens sammanhållning genom vårt gemensamma intresse. I slutet av förra året så bestämde vi oss att rösta om vilken del av världen nästa läsår skulle handla om, och barnen röstade faktiskt fram regnskogen. Men på grund av att vi nu får tillgång till en förskolebuss, som kommer köra ut oss i skogen två gånger i månaden beslutade vi att ett fokusera på den svenska skogen ett halvår till!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En röd räv! En av de djuren som vi kan komma att jobba med detta halvår!

Mål och syfte

Vårt överläggande syfte och mål fortlöper från förra året, vilket är att vi kommer att använda oss av barnens intresse för djur och natur till att arbeta med bland annat språk och matematik / naturkunskap. Barnen på Galaxen Grön ska få lära känna fler svenska djur, stärka sitt ordförråd med både vardagsords or mer främmande ord, få möta nya begrepp och utveckla sin lust att lära. Tanken är ännu en gång inte att barnen ska bli fakta experter, men vi hoppas att de kommer ta med sig roliga och intressanta fakta om vårt land och dess natur efter detta tema. 

För att läsa våra mål ifrån läroplanen "scrolla" ner till slutet av sidan!

Genomförande

För att detta läsår ska gå i föregående årets lyckade fotspår så är det viktigt att vi fortsätter ta tillvara på barnens intresse. Vi hoppas lyckas använda deras nyfiken och viljan att utforska djur och natur för att driva verksamheten framåt. Vi kommer att fortsätta arbete i våra två grupper, som just nu är delade efter barnens ålder - de barnen som detta år ska börja skolan och de barnen som minst har ett år kvar. Detta är så att vi ska kunna planera våra aktiviteter och utmaningar bättre efter varje barns individuella behov och förmågor. Vi kommer använda den riktiga naturen för att utforska, skapa och lära. Vi kommer också hålla många aktiviteter och upplevelser på förskolan med fokus på Läs och skriv, språkutveckling, TAKK och Naturkunskap / matematik. 

Läs- och skriv / Språkutveckling
Böcker, läsning och barnens språkutveckling kommer att vara en stor del av vår utbildande verksamhet. Vi kommer att fortsätta bygga barnens ordförråd med hjälp av den nyfikenhet som vi hoppas att vårt tema kommer att skapa hos barngruppen. Kontinuerligt under året som kommer vi introducera nya ord och begrepp. Vi kommer att koppla temat till böcker, fakta och fiktion, läsa och dramatisera - skriva egna berättelser o.s.v. Vi kommer alltid ha fakta böcker tillgängliga så att vi tillsammans kan utforska och leta information. 

Exempel på en fakta bok som vi kommer använda nästa år.

Naturkunskap och matematik
Till skillnad från förra året då våra utflykter var begränsade till närområden, kommer vi detta år att kunna bege länge ut - till den riktiga skogen. Detta är möjligt eftersom vi nu har tillgång till förskolebussar, två gånger i månaden. Utflykterna i bussen ska fungera som både start och avslut på temans etapper. Vi kommer att ta tillvara på naturmaterial i vår skapande verksamhet, som vi t.ex. samlar in tillsammans med barnen. Barnen ska få chans att skapa med många olika sorters material, och på många olika platser.

TAKK

TAKK ska genomsyra hela vår verksamhet, från temaarbete till vardaglig användning. Vi kommer att kontinuerligt införa nya tecken genom något vi kallar veckans ord, då vi väljer en grupp ord med TAKK som kommer ligga som fokus den veckan. Alla de nya djurens tecken kommer vi också lära oss. Tanken är att barnen ska få chansen att använda tecken för att stärka och komplettera deras språk och språk-förståelse.

TAKK tecknet för Räv.

 

Uppföljning och framtiden

Förra året så la vi grunden för hur vi arbetar med djur och natur, och detta halvår så arbetar vi vidare - samtidigt som vi kontinuerligt utvärderar och utvecklar vårt arbete. När vi är klara med den svenska skogen är tanken att vi kommer att gå vidare och jobba med annan natur, i andra delar av världen. Just nu kommer vi att kontinuerligt utvärdera arbetet och verksamheten under årets gång på våra planeringar en gång i veckan. Vi kommer att ta med oss observationer från våra olika aktiviteter till dessa planeringar för att diskutera, ta reda på vad vi kan förändra för att göra verksamheten bättre. 

Hur ska dokumentationen/utvärdering göras?
Vi ska dokumentera i Unikum och på förskolan. Vi vill att vårt arbete ska vara synligt för oss själv, föräldrar och barn. På grund av detta är det viktigt att vi använder både digital och fysisk dokumentation. Vi dokumenterar med bilder, filmer och text, som ska klargöra vad det är vi gör, hur vi gör det och varför. Vårt mål är att skriva minst en blogg på Unikum per vecka, där vi försöker samla allt som tillhör vårt tema. Vi kommer också att sätta ihop en film som vi visar föräldrar och hemmet i slutet av terminen.

När ska dokumentationen göras?
Vi kommer att kontinuerligt dokumentera under veckans gång! Vi hoppas på att vi kan publicera en blogg varannan vecka, då veckans djur detta året kommer att vara två veckor. 

 

Nu ser vi fram emot ett härligt år, som är full av utforskade och spännande upplevelser för alla!
Galaxen Grön