Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPEAKING

Skapad 2019-01-11 13:21 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 9 Engelska
Everywhere in the world people talk, talk, talk. That's how you get to know a person. These weeks we are going to focus on and practice your speaking skills!

Innehåll

 

Week 45 - 49 we are going to focus on speaking skills and practice on your speaking abilities (=förmågor). We are going to use speaking cards from old national tests, Skolverket, and other tasks that help you to get started with this. You are going to practice and work in the groups that you also will belong to when you do the national test in week 46-47.

 

Vecka 46 - 49 kommer vi att fokusera på era muntliga förmågor. Vi kommer använda oss av talkort från gamla nationella tester från skolverket och även andra uppgifter som hjälper er att komma igång med detta.!

Ni kommer att öva i de grupper ni även tillhör när ni gör de nationella proven vecka 46-47.

Bedömningen för detta delområde  blir de muntliga nationella proven ht 2018 v 48, då (oftast) två engelsklärare bedömer tillsammans för att garantera högre säkerhet/korrekthet i bedömningen för er elever. Jag kommer lägga in provresultaten i Unikum.

mvh Carina

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
Muntligt NP i engelska åk 9

F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Du har ännu ej nått upp till kunskapskravet.
I muntliga ...framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga... framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga... framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du har ännu ej nått upp till kunskapskravet.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Du har ännu ej nått upp till kunskapskravet.
I muntlig... interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig... interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig... interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du har ännu ej nått upp till kunskapskravet.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: