Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning - Skräp och avfall. Sopsamlarmonster

Skapad 2019-01-11 13:22 i Förskolan Villa Lära LiCa förskolor
Som en del i vårt Grönt Flagg arbete vill vi fortsätta med och ta tillvara på barnens intresse för återvinning och skräp och avfall och låta barnen träffa Sopsamlarmonsterna igen. Där barnen får lära sig med om olika material och hur vi återvinner och tar tillvara på de olika materialen.
Förskola
Som en del i vårt Grönt Flagg arbete vill vi fortsätta med och ta tillvara på barnens intresse för återvinning och skräp och avfall och låta barnen träffa Sopsamlarmonsterna igen. Där barnen får lära sig mer om olika material och hur vi återvinner och tar tillvara på de olika materialen och gör vår miljö bättre.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen? Barnen visade stort intresse för återvinning och för sopsamlarmonstrena förra våren. De har fortsatt att prata om dem under hösten då de har funnits med i den fria leken. Många av barnen gillar också att skapa så vi kommer att skapa med olika material

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Vårt syfte är att barnen får med sig kunskap om hur de kan återvinna, ta hand om sopor för att miljön och världen ska må och bli bra.

Mål

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:
Kan benämna olika material

Pratar med varandra om hur vi kan återvinna

Skapar med olika material och använder sig av olika tekniker.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? Vi berättar att vi ska jobba med grönt flagg och jobba för att lära oss mer om återvinning och hur vi ska göra för att vår miljö ska må bättre.
Vi låter barnen rösta om vilket monster de vill träffa och lära sig mer om (materialet). Sedan gör vi olika aktiviteter kopplade till monstret och materialet.

Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Vi tar fram olika material, vi ställer frågor, vi tar fram böcker och bilder. Vi ser filmer om de olika materialen.

Förutsättningar - Två-tre dagar i veckan jobbar vare grupp med sopsamlarmonstren. Vi jobbar med dem ute och inne. Åldrarna på barnen är 3-6 år. En pedagog är ansvarig för en grupp. Vi jobbar med detta under hela terminen.

Dokumentation - Vi dokumenterar med observationer, kamera, iPad, film, text.

Vi dokumenterar processen som barnen är inne i.

Förberedelser, Vi använder oss av de monster som som vi har virkade på förskolan. Vi skriver ut material från internet kopplat till sopsamlarmonstren.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: