👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Dragons år 7

Skapad 2019-01-11 13:43 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer under en period av några veckor att jobba med skrivuppgifter runt Dragons. Ni kommer att kunna läsa texter och vi kommer att se en film som heter Drakarnas rike. Arbetet avslutas med en större skrivuppgift som jag kommer att bedöma.

Innehåll

Ni kommer att få välja bland tre olika alternativ. Två av dem är mer berättande texter där du ska använda din fantasi och kreativitet, medan den tredje är en mer informerande och argumenterande text. Försök att skriva så mycket som du bara kan så att du verkligen visar mig vilken engelska som du behärskar när du skriver. Bearbeta texten innan du lämnar in den (stavning, grammatik, styckeindelning, ordval och meningsbyggnad).

Här är de tre alternativen på skrivuppgift:

  1. Film review. Write a short summary of the movie and then write about what you thought of it and why. Think of the exercise you did last semester presented a movie you had seen. Remember to argue for you opinions.
  2. A dragon diary - If you want some inspiratione you can read the text called A dragon diary in Textbook (p.88-89) from Good Stuff A (ask Martin for it) and then you are to write your own diary. You have to be the dragon and then write about your day and what you do.
  3. My day as a dragon slayer. Pretend that you are a dragon slayer who is out hunting dragons. Write about your day.

GOOD LUCK! Martin

Matriser

En
Engelska - Dragons

Rubrik 1

F
E
C
A
Skriftspråket
Här bedömer jag helheten i din uppsats.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.