👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2019-01-11 14:43 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Detta kommer att bedömas: Du känner till veckodagarnas ursprung Du kan berätta om några gudar/hjältar Du kan skriva en faktatext om en gud. Arbetsformer: Under temats gång kommer du att få lärarledda genomgångar, höra på sagor, se filmer, söka fakta och information i litteratur samt via internet. Delta i samtal och diskussioner tillsammans med klasskamrater. Du kommer att få läsa, skriva och bearbeta texter. Du kommer tillsammans med en kamrat att få skriva en faktatext om en valfri gud och redovisa denna muntligt inför grupp. Under temat kommer du att få arbeta enskilt samt att samarbeta i mindre grupp. Redovisningsformer: Du kommer att få visa dina kunskaper genom att läsa och skriva texter, samtala och diskutera, samt redovisa din faktatext.
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl.a. att få lära dig mer om asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bilden. Dessutom ska du få lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.

Innehåll

Detta kommer att bedömas:

Du kommer att få skriva en faktatext om en gud eller viktig varelse/hjälte.

Du kan berätta om några gudar och viktiga varelser. 

Du känner till var veckodagarnas namn kommer ifrån. 

Arbetsformer: 

Under temats gång kommer du att få lärarledda genomgångar, lyssna på sagor, se filmer, söka fakta och information i litteratur samt via internet. Delta i samtal och diskussioner tillsammans med klasskamrater. Du kommer att få läsa, skriva och bearbeta texter. Under temat kommer du att få arbeta enskilt samt att samarbeta i mindre grupp. 

Redovisningsformer:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att läsa och skriva texter, samtala och diskutera samt redovisa din faktatext muntligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3