👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik vt år 6

Skapad 2019-01-11 14:47 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola F
Matematik

Innehåll

 

I matematikundervisningen arbetar vi med olika områden kopplade till kursplanen i matematik. Vi använder oss delvis av boken ”Gamma”, men också av annat material – både skriftligt och praktiskt.

De områden vi kommer att jobba med under vårterminen är: samband och förändring, algebra och mönster, geometri samt tal och räkning.

 

 

 

Samband och förändring:

 

Efter avslutat område ska du kunna

 

-uttrycka andelar i procent

 

-samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform

 

-ta reda på resultat vid procentuella förändringar

 

-beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer

 

-avläsa och rita koordinatsystem

 

-om proportionella samband i vardagliga situationer

 

- förklara och motivera, utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdet

 

Algebra och mönster:

 

Efter avslutat område ska du kunna 

 

- i vilken ordning räknesätten ska utföras

 

- teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler (t.ex. x och y)

 

- förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler

 

- konstruera och beskriva mönster

 

- teckna och lösa ekvationer

 

- förklara och motivera, utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdet

 

Geometri:

 

Efter avslutat område ska du kunna 

 

- identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt

 

- känna igen, mäta och rita vinklar

 

- konstruera en symmetrisk figur och veta vad en symmetrilinje är

 

- tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer

 

- använda lämpliga prefix vid längdangivelser

 

- beräkna omkrets och area av vanliga månghörningar

 

- beräkna volymen av rätblock

 

- förklara och motivera, utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdet

 

Tal och räkning:

 

Är något vi arbetar med kontinuerligt. Du ska kunna:

 

- hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda

 

- förstå sambandet mellan tal i bråkform och decimalform

 

- uttrycka andelar i bråkform och decimalform

 

- göra beräkningar med de fyra räknesätten, både med skriftliga metoder och   miniräknare 

 

 

Arbetsgång:

 

Vi startar med gemensamma genomgångar i klass. Därefter arbetar ni i par/liten grupp med nivå 1-4 i boken ”Gamma”, eller med annat arbetsmaterial kopplat till området.

 

Bedömning:
Under arbetet gör vi avstämning i form av diagnoser på olika sätt – ibland enskilt/ibland i par. Beroende på resultatet arbetar du med "träna mer-uppgifter" eller fördjupningar.

 

Din förmåga att förklara med matematiska begrepp kan du visa både i de skriftliga diagnoserna, i diskussioner i mindre grupper och vid redovisningar i klassen.