👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-01-11 15:21 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 4 Matematik
Under detta arbetsområde kommer du att få arbeta med mönster, symmetri, vinklar, geometriska figurer och tangram. Du kommer även att få repetera längdenheterna och arbeta med skala genom att träna dig på att göra förstoringar och förminskningar.

Innehåll

Mål

Du skall kunna:

 • fortsätta redan påbörjade mönster, både tal-, färg- och symbolmönster, samt kunna göra egna.
 • förstå och använda dig av begreppen symmetri och symmetrilinje.
 • skilja på räta, trubbiga och spetsiga vinklar samt kunna rita dessa. 
 • namnge ett antal vanliga geometriska figurer, till exempel cirkel, kvadrat och parallellogram.
 • lägga enkla bilder med tangram.
 • längdenheterna mm, cm, dm, m, km och mil samt kunna mäta olika föremål.
 • förstora och förminska bilder och föremål i olika skalor. 

Undervisning

Du kommer att få träna dig genom att:

 • vi har gemensamma och enskilda genomgångar inom arbetsområdet.
 • arbeta med olika övningar på egen hand och tillsammans med en eller flera kamrater. 
 • träna på övningar digitalt.
 • ha utomhusmatematik, bl.a. genom att göra mätningar och leta efter symmetriska former och geometriska figurer.  

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom att:

 • ha ett prov efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6