👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 19 -pp -Idrott&Hälsa - Boll&Styrketräningsprogram

Skapad 2019-01-11 15:27 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du ska få utöva olika lekar och bollspel.Bollspelen vi ska fokusera på är basket.Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteterna och sammanhangen. Dessutom ska du träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Du ska få utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket. Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteterna och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse. Du och en kamrat ska även göra ett "styrke-träningsprogram" till en valfri låt och jobba med din rörelse i takt till musiken. "Styrke-träningsprogrammet" ska bara vara med din egen kroppsvikt och helt utan redskap.

Innehåll

Inledning, syfte och mål

Du ska få  utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket.Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteter och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse. Du och en kamrat ska även göra ett "styrke-träningsprogram" till en valfri låt och jobba med din rörelse i takt till musiken. "Styrke-träningsprogrammet" ska bara vara med din egen kroppsvikt och helt utan redskap.

Syftet med bollsport och lekar med boll är att du ska få träna din motoriska rörelse-förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollsporter och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska du få möta olika slags aktiviteter. I "styrke-träningsprogrammet" ska  du träna upp din rörelse till takt, musik och sammanhang. 

Arbetsbeskrivning och tidsplan

Under veckorna 3-6 kommer vi att ha olika lekar och bollspel med fokus på basket. Vi kommer att fokusera mycket på spelförståelse och att du ska få ett bättre och säkrare rörelsemönster i de olika spelen.

Du och en kamrat kommer att skapa ett "styrke-träningsprogram" till en valfri låt på 1:30-2 minuter långt. Programmet ska innehålla olika "styrke/koordinationsövningar" där du rör dig till takt till musiken. Ni får bara använda er egen kroppsvikt och inga redskap. NI filmar er redovisning och lämnar in i classroom.

Du kommer i träna din förmåga att:

- delta i olika former av bollsporter

- delta i olika lekar med olika bollar

- få en större säkerhet med att hantera bollen i de olika aktiviteterna/övningarna och spelen

- samarbeta och vara delaktig i spelet

- förstå och följa grundläggande regler för det aktuella spelet

- träna upp din rörelse till takt, musik och sammanhang-

Bedömning

Du kommer att bedömas i följande:

- din förmåga att utföra rörelser i de olika lekarna och bollsporterna med fokus på basket

- din förmåga att hantera bollen i de olika övningarna och spelen

- din förmåga att delta /samarbeta med dina lagkamrater  i de olika spelen

- din förståelse och tillämpling  av regler i de olika aktiviteterna och spelen

- din rörelse till takt, musik och sammanhang i ditt styrke-träningsprogram

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
    Idh  7-9
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
    Idh  7-9

Matriser

Idh
VT 19 Boll & Styrketräningsprogram

F
E
C
A
Rörelse
Delta och hur du visar din komplexa rörelse i de olika spelövningarna, lekarna och spelet.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser väl tilll aktiviteten och sammanhanget.
Rörelse till musik
Deltar och genomför dina rörelser till styrke-träningsprogrammet.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du till viss del dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du relativt väl dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du väl dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.