👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning Delfinskolans fritids F-3

Skapad 2019-01-11 15:33 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Högläsning på fritids
Grundskola 1 – 3 Svenska
Högläsning på Fritids

Innehåll

Högläsning Delfinskolans fritids F-3

Högläsning är en viktigt del av skoldagen där vi lär oss mycket. Eleverna får ett rikare ordförråd och får träna på att skapa inre bilder. Tillsammans lär oss lässtragegier och mycket mer. Vi ska under fritids försöka få in några tillfällen denna terminen där de barnen som vill kan få lyssna på högläsning i biblioteket.

 

Mål

Väcka ett läsintresse 

 

Syfte

Delta i diskussioner kring ord, begrepp och handling

    Träna på förmågan att lyssna när andra talar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1