👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornnordisk mytologi.

Skapad 2019-01-11 15:57 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Du kommer att: Lära dig en veckodagsramsa. Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna. . Måla gudarna. Skapa bilder utifrån sagorna. Göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin. Vi avslutar med att dramatisera en fornnordisk saga.
Grundskola F – 1 Svenska SO (år 1-3)
Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bilden. Dessutom ska du få lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: 

 

 • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna. 
 • Lära oss en veckodagsramsa.
 • Måla några av de mest framstående gudarna.
 • Skapa bilder utifrån sagorna.
 • Göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin.
 • Lära oss om hur vikingarna levde.
 • Vi avslutar med att göra ett spel om den nordiska mytologin.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3