👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornnordisk mytologi.

Skapad 2019-01-11 16:03 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Du kommer att: Lära dig hur barn på vikingatiden levde genom att se på en film och leka en lek. Lära dig hur veckodagarnas namn är kopplade till några av våra fornnordiska asagudar och himlakroppar. Göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin. Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna. Skriva en faktatext om en asagud. Vi avslutar med att göra ett spel om fornnordisk mytologi.
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bilden. Dessutom ska du få lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: 

 

 • Du kommer att få veta mer om hur det var att vara barn på vikingatiden. Du kommer att se på en film och leka en "vikingalek".
 • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudarna.
 • Göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologi, bland annat hur våra namn på veckodagarna är kopplade till de fornnordiska asagudarna och himlakroppar.
 • Du ska skriva en faktatext om en asagud.
 • Vi avslutar med att göra ett spel om den nordiska mytologin.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3