Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och gustavianskatiden

Skapad 2019-01-12 15:00 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Historia
Stormaktstiden är över och efter sig lämnar kungar som Karl XII ett land i kris. Befolkningen lider och vill ha en förändring, då knackar en ny tid på dörren, frihetstiden.

Innehåll

Syfte

·         Utveckla kunskaper som ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

·         Öka förståelsen för hur vår historisk hänger ihop med vår tid. 

·         Utvecklar historiska begrepp, historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

·          Kritiskt granska, tolka och värdera källor

Innehåll

·         Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vilka hade makt och vad innebar det.

·         Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid.

·         Vi ska lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

·         Vi ska träna på att använda begrepp som hör till historieämnet.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta utifrån följande "stora frågor"

·         Varför heter det frihetstiden och gustavianskatiden?

·         Hur förändrades samhället efter tidsperioden?

·         Hur förändrades samhället under 1800-talet?

·         Hur har allt det här påverkat den värld vi idag lever i?

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

·          förstå och tolka de olika tidsperioderna (händelser)

·          jämföra och redogöra för likheter och skillnader 

·         förstå och använda olika begrepp i rätt sammanhang

·         att söka och värdera information

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: