Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva på vikingatiden år 4

Skapad 2019-01-12 15:03 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Arbetsområde vikingatiden
Grundskola 4 Bild Historia Svenska Geografi Religionskunskap
När var egentligen vikingatiden? Hur var det att leva då? Var alla ute och plundrade och härjade? Vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden? Vilka djur hade de? Vilken var Sveriges första stad? Vad är runor och vad betyder de?

Det här är några av frågorna som ni elever vill ha svar på, det finns fler. Vi utgår från era frågor och försöker få svar på alla under temat vikingatiden.

Innehåll

Syfte

Innehåll (centralt innehåll)

Konkretisering av mål (kunskapskrav)

När vi är klara med detta arbetsområde ska du kunna:

- Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut exempelvis vad man åt, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur deras kläder såg ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn.

- Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.

- Redogöra för vikingarnas trosuppfattning och några av de gudar som de tillbad.

- Redogöra för kristendomens framfart.

- Berätta om vikingarnas skriftspråk.

- Några  fakta om Sveriges första stad - Birka.   

 

 

 

Arbetsätt och arbetsformer

Under vikingatemats gång kommer du att få:

- Lyssna till olika genomgångar och berättelser om vikingatiden.

- Läsa och diskutera olika texter.

- Svara på frågor muntligt och skriftligt.

- Se filmer.

- Göra ett vikingaskepp

- Skriva en brev från dig själv i vikingatiden till dig själv idag.

 

Bedömning

Du ska genomföra alla arbetsområden. Jag kommer att titta på hur du arbetar och samtalar under lektionstid samt på innehållet i ditt brev.  Du kommer också att få göra en sammanfattande bedömningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: