👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema åsikter

Skapad 2019-01-12 18:09 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med hur man kan föra fram sina åsikter muntligt och skriftligt och hur man argumenterar för att nå fram med sina åsikter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Tidningar, bloggar och podcasts är ett exempel på massmedier, alltså olika kanaler som når många människor. Massmedier har en viktig roll i vår demokrati, eftersom det ger oss information om vad som händer i vår omvärld, men det ger oss också en möjlighet att uttryck vår åsikt och påverka vår situation. Vilka olika texter är det som förekommer i en tidning och hur kan du som privatperson påverka dessa texters innehåll?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

- skriva och producera egna texter, med fokus på de texter som förekommer i en tidning.

- anpassa ditt språk efter textens syfte, vilken texttyp du använder dig av och vem som ska läsa din text.

- använda dig av språkliga strukturer och normer, så som skrivregler och disponering av texten. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

- din förmåga att skriva olika typer av påverkande texter som förekommer i en tidning, utifrån deras speciella särdrag.

- din förmåga att skriva texter med språklig variation, textbindning och anpassning till texttyp och innehåll. 

- din förmåga att läsa olika typer av texter i en tidning och genom sammanfattningar visa på din läsförståelse. 

 

Hur ska det bedömas?

- Aktivt deltagande i de uppgifter som genomförs på lektionerna.

- Skriva och lämna in en egen insändare, tidningsartikel och kunna ord för olika texttyper i tidningar och massmedia.

- Delta i argumenterande samtal.

Undervisning och arbetsformer

- genomgångar och diskussioner kring olika texters innehåll och uppbyggnad

- läsa olika typer av texter som förekommer i en tidning, både via internet och i papperstidningar

- skriva en egen insändare och tidningsartikel, utifrån valt ämnesområde. 

-delta i en debatt där du för fram dina åsikter och bemöter andras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9