Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v. 18-23

Skapad 2019-01-12 19:25 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
Vi tränar, upptäcker och arbetar med mätning av tid och längd och positionssystemet.

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga att:

 • välja och använda matematiska metoder för att räkna uppgifter
 • lösa problem med hjälp av matematik

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • klockan hel- och halvtimme
 • enkla räknehändelser med tid.
 • mäta längd i centimeter.
 • namnge talen 0-100 
 • storleksordna tal 0-100
 • addition och subtraktion 0-100 utan tiotalövergång (talsorterna var för sig)
 • Positionssystemet, ental och tiotal
 • kunna jämföra tal och använda > och <

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • addition
 • term
 • summa
 • subtraktion
 • differens
 • likhetstecken
 • centimeter
 • siffra
 • tal
 • tiotal
 • ental
 • rimlighet
 • positionsystemet
 • större än >
 • mindre än <

Så här kommer vi att arbeta: 

 • kooperativa övningar
 • spel
 • enskild träning i bl.a. matematikboken
 • diskussioner i helklass och i lärpar
 • färdighetsträning tabeller digitalt, i bok, extrahäften, kort
 • tillgång till konkret material, egen tallinje, centimo, mynt

Du kommer möta IKT i undervisningen genom:

 • vektor
 • nomp.se
 • digitala genomgångar

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • kooperativa arbetssätt
 • uppgifter anpassade till ditt behov
 • välja sätt att färdighetsträna

Du kommer du få visa din kunskap genom:

Formativ bedömning

 • avstämning inför arbetsområdena
 • observationer och samtal under arbetets gång
 • uppgifterna i matematikboken

Summativ bedömning

 • avstämning i boken
 • diagnos 
 • matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: