Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan, världsdelar och världshav

Skapad 2019-01-12 23:21 i Hosiannaskolan Grundskolor
Vi lär oss om kartor världsdelarna och världshaven samt hur man hittar i en kartbok.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Geografi
Du kommer bland annat få kunskap om * de olika väderstrecken * hur du hittar i en atlas, * hur kartor är uppbyggda * kontinenterna, världshaven, olika länder

Innehåll

 

Du ska få lära dig:

- Vad en karta är och jämföra olika sorters kartor
- namn på världsdelarna och världshaven och var på kartan de ligger.
- att beskriva storleken på världsdelarna i förhållande till varandra.
- namn och riktning på de fyra väderstrecken.
- namn, läge och några fakta om något land som du är intresserad av.

- Hitta i namnregister och slå upp platser i kartboken.

Undervisning

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner.

Du kommer att 

 • arbeta med karta och kartbok.
 • få måla de olika världsdelarna och träna på att hitta världsdelarna och världshaven på en blindkarta.
 • få göra ett test för att se dina kunskaper

 

Bedömning

Detta bedömer du och jag

Hur säker du är på att:

kunna namnge och peka ut världsdelarna och de stora världshaven på världskartan och på en blindkarta.

berätta lite om världsdelarna gällande storlek och ex. klimat och natur.

kunna väderstrecken och att använda dig av dem när vi arbetar med kartor.

vad en karta är och att det finns olika sorters kartor

slå upp platser i kartboken med hjälp av register

Matriser som kommer att användas:

Geografi (se nedan)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO Ge
Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Väderstreck
 • Ge  1-3
Du känner igen orden norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan också visa tex på en karta.
Världsdelar
 • Ge  1-3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnet på flera världsdelar.
Du kan namnet på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshav
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnet på flera världshav.
Du kan namnet på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.
Kartan
Du vet vad en karta är och att det finns olika sorters kartor. Du vet hur man kan hitta platser på kartan.
Du kan slå upp en plats i namnregistret i kartboken och finna den på kartan
Du kan slå upp en plats i namnregistret i kartboken och finna den på kartan samt hur några karttecken ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: