Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska VT19 7-9 C

Skapad 2019-01-13 09:52 i Maria Parkskolan Helsingborg
Svenska, terminsplanering.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läromedel från Gleerups (digitalt).

Innehåll

Svenska- det här ska vi arbeta med:

Läromedel från Gleerups (digitalt).

 

·       Att skriva olika typer av texter och att bearbeta dem.

·       Att använda ordböcker och andra hjälpmedel för t ex stavning.

·       Att göra muntliga presentationer som är anpassade till de som lyssnar.

·       Att läsa skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

·       Att lära dig om och känna till några kända författare för ungdomar och vuxna.

·       Att lära dig att anpassa språket beroende på vem du vänder dig till.

·       Att kunna söka information via bibliotek, internet och andra källor.

·       Att göra källkritik.

Syftet med undervisningen är att:

·       Stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

·       Kunna skriva olika slags texter och bearbeta dessa.

·       Kunna använda vanliga regler för skriftspråk och stavning.

·       Kunna läsa och förstå olika slags texter från olika tider och olika delar av världen.

·       Lära sig att vara källkritisk, dvs. värdera information från olika källor.

·       Lära sig förstå att sättet man kommunicerar på påverkar de människor vi möter.

 

Så här ska vi arbeta:

·       Litteraturläsning.

·       Samtal om och reflektion över lästa böcker.

·       Språkövningar (stavning och grammatik).

·       Fri skrivning.

·       Film och filmanalys.

·       Berättelseskrivning med hjälp av skrivprocessen (mindmap, utkast, efterarbete, utvärdering).

·       Läsförståelse.

·       Ordkunskap.

·       Studieteknik.

·       Muntlig framställning.

·       Argumentation.

·       Litteraturhistoria och språkhistoria.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: