👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1-3

Skapad 2019-01-13 12:47 i Annerstaskolan Huddinge
Engelska
Grundskola 1 – 3 Engelska
Detta arbetar vi med i engelska under årskurs 1-3.

Vi ser på filmer, vi pratar, lyssnar, skriver och läser.

Innehåll

Syfte:

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

Centrala innehåll:

Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.

Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.

 

Övergripande läroplansmål:

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 

Kunskapskrav:

Inga kunskapskrav åk 1-3

 

Bedömning:

 • att säga engelska ord, fraser och meningar
 • att prata engelska med dina klasskamrater
 • att lyssna på engelskt tal
 • att förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • att delta i enkla ramsor och sånger
 • att skriva enkla engelska ord

Metod:

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har avknytning till din vardag
 • träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till elevernas nivå.
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser
 • lära oss ramsor och sånger på engelska

 

IKT:

Det digitala verktyget kommer att använda kontinuerligt under arbetets gång. Power-Points genomgångar och filmer på smart board i helklass kommer att ske. Vi kommer att använda oss av Ipads för att dokumentera i bild.

 

Matris:

Se längst ner på sidan under "Matriser"

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
Mål engelska åk 3

Ämnesmatris engelska 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Förstå talad engelska
Du kan med stöd förstå enkla ord och meningar när någon talar.
Du kan förstå enkla ord och meningar när någon talar lugnt och tydligt om saker du känner till.
Förstå engelska texter
Du kan med stöd förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Muntliga instruktioner
Du kan med stöd följa enkla instruktioner.
Du kan följa enkla muntliga instruktioner.
Skriftliga instruktioner
Du kan med stöd följa skriftliga instruktioner.
Du kan följa enkla skriftliga instruktioner.
Tala
Du kan med stöd säga enkla ord och meningar.
Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Skriva
Du kan med stöd skriva enkla meningar som går att förstå.
Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Samtala
Du kan med stöd ställa enkla frågor och svara med hjälp på någons fråga.
Du kan ställa enkla frågor och svara när du pratar med andra.