Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2019-01-13 12:50 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde för klass 3 som riktar in sig på årstiden VINTER.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Vi ska arbeta med årstiden vinter och se hur några djur och växter har det på vintern. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö.

Innehåll

Vad vi ska lära oss, och varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • hur några olika sorters djur klarar sig på vintern.

 •  djur och växters livscykler
 • hur man känner igen olika djurspår.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • läsa texter
 • ha lärarledda genomgångar
 • se på film
 • göra enkla fältstudier på skolgården och i närområdet
 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader
 • se på typiska vintertecken
 • lära oss spår av djur i snö
 • söka fakta och dokumentera.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Namnge vintermånaderna
  Namnge några fåglar
 • berätta om vanliga vintertecken
 • redovisa fakta om ett djur

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal och diskussioner i klassrummet och när vi gör fältstudier.
 •  När vi jämför de olika fågelarterna visar du din förmåga att se likheter och skillnader.
 • Redovisning i  form av enskilt/ parvis.

.

Uppgifter

 • Vinterfåglar

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: