👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden åk 2A

Skapad 2019-01-13 14:06 i Annerstaskolan Huddinge
Ett tema som sträcker sig över höstterminen 2016
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)

Vad ser du när du tittar upp mot himlen? Var är stjärnorna på dagen? Hur långt är det till månen? Varför ändrar månen form? Hur långt ut i rymden ser du? I detta arbetet kommer du att få svar på några av dina funderingar.

Innehåll

Syfte

Syftet med temat är att du ska få öva på din förmåga att:

 • Förstå och använda begrepp

Vad ska jag arbeta med?

Du kommer att få lära dig om;

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra,
 • månens olika faser
 • stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året,
 • rymden och planeterna och deras rörelse,
 • Tellus - vår planet,
 • olika strategier som hjälper dig att förstå och tolka faktatexter.
 • olika strategier som hjälper dig att skriva en faktatext där ord och bild samspelar

Hur ska jag arbeta?

Du kommer att;

- läsa faktatexter och ha gemensamma genomgångar av texterna

- träna dig på att skriva faktatexter med egna ord

- se filmer och utifrån en tankekarta skriva din egen text

- göra en bok med bilder och texter om rymden

- experimentera och få en förståelse för nya kunskaper

- sjunga och dramatisera om sådant du lärt dig

 

 

 

Vad ska jag kunna?

- beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

- några stjärnbilder

- stjärnhimlens utseende vid olika tider på året

- månens olika faser

- du ska kunna förstå en faktatext och med hjälp av någon av de metoder, som du lärt dig

- du ska kunna skriva en egen faktatext

- du ska förstå ord och begrepp som handlar om rymden

Hur ska min lärare bedöma mig?

I samtal och texter som eleverna skriver och presenterar, får eleverna möjlighet att visa sina kunskaper. 

Bedömningsmatris finner ni under bedömning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Rymden år 2 2013 bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • NO   3
Du kan beskriva att jorden rör sig runt sin egen axel och vad det betyder.
Du kan beskriva att jorden rör sig runt sin egen axel och på vilket sätt månen rör sig runt jorden
Du kan beskriva hur månen och jorden rör sig runt solen. Du kan även beskriva varför vi har olika årstider
Månens olika faser.
Du kan förklara vilka månens olika faser är.
Du kan förklara vilka månens olika faser är och varför månen inte har någon egen lyskraft.
Du kan förklara vilka månens olika faser är och varför månen inte har någon egen lyskraft. Du förklarar också varför vi har dag/natt.
NO-begrepp.
Du använder några av begreppen du har lärt dig.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem och kan använda dem på rätt sätt när du berättar.
Stjärnor
Du kan beskriva att stjärnor är brinnande gasklot och vad det innebär.
Du kan beskriva att stjärnor är brinnande gasklot och att det också innebär att vår sol är en stjärna och hur vi kan påvisa det.
Du kan beskriva att stjärnor är brinnande gasklot och att vår sol är en stjärna. Du kan även beskriva solens betydelse för vårt liv på jorden.