👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text svenska

Skapad 2019-01-13 14:17 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola F – 6 Svenska
Berättande text och kamratbedömning!

Innehåll

Vi kommer att repetera strukturen för texttypen berättande text och jobba med kamratbedömning.

Ni kommer att få bedöma flera exempeltexter från skolverket utifrån en matris som skolverket gjort. Denna uppgift kommer att ske i grupp om tre eller fyra elever.

Vi kommer att ha en gemensam genomgång av hur ni bedömt texterna.

Sedan kommer vi att gå igenom hur olika lärare bedömt samma text.

Ni kommer efter det att få skriva en egen berättelse utifrån en uppgift som liknar de som gjorts på gamla nationella prov.

Denna berättelse kommer sedan att kamratbedömas och ni får därefter en möjlighet att förbättra er berättelse utifrån era kompisars respons.

Jag kommer sedan att betygsätta berättelsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6