Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-01-13 14:28 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Hur Gustav Vasa blev kung och hur och varför Sverige förändrades under Vasaättens regeringstid.
Grundskola 5 Historia

Du ska få lära dig om hur Gustav Vasa blev kung i Sverige och om hur och varför landet förändrades under hans och Vasaättens regeringstid

Innehåll

SYFTE LGR 11

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna får insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. 

Eleverna ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor  och värderingar.

CENTRALT INNEHÅLL LGR 11

Hur ska vi arbeta?

Vi skaffar oss kunskaper genom att söka och läsa faktatexter, söka på  internet och titta på film.

Vi kommer att arbeta i grupper, där vi väljer att göra en film, en teater eller att redovisa muntligt.

Vi arbetar också enskilt och presenterar våra kunskaper genom att skriva faktatexter, göra en Keynote presentation, en plansch eller redovisa muntligt.

Så här visar jag att jag kan.

- redovisningar, filmer, teater

- skriftliga läxuppgifter

- quiz, kahoot

- skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Bedömningsmatris i historia åk 4-6 Balltorpsskolan

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Vasatiden
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden Vasatiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: