👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och Ljud

Skapad 2019-01-13 14:58 i Diseröds skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik Biologi
Arbete om ögat, örat och egenskaper hos ljud och ljus.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du alltså att få lära dig mer om:

- Ljuset och ljudets egenskaper

- Hur ögat och örat ser ut och fungerar

 

Du kommer att få: (Göra följande)

- Experiment

- Titta på informaitonsfilmer

- Grupparbete

- Enskilt arbete

 

Begrepp du ska lära dig:

 

När arbetet är slut ska du ha utvecklat din förmåga att:

Genomföra och dokumentera arbeten/experiment.
Använda fysikaliska begrepp i förklaringar av ljud och ljus.
Beskriva hur ögat och örat fungerar. 

För att se hur du nått målen med arbetet, kommer jag att bedöma dina kunskaper på följande sätt:

- bedömning av utförandet på experimenten

- bedömning av arbetet i skolan

- slutprov

 

Det här ska bedömas:

Se ovanstående punkt samt kunskapskraven nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6