Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2019-01-13 15:05 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
På vår jord flödar materia runt. Det är olika ämnen som vi behöver för att kunna leva och som aldrig försvinner. Vad händer egentligen med dessa ämnen och varför är de så viktiga för oss?

Innehåll

Viktiga begrepp:

anrikas, atom, bergart, biobränsle, dagbrott, fossila bränslen, fotosyntes, galvanisering, grundämne, gruva, kemisk förening, kretslopp, legering, malm, masugn, mineral, molekyl, slagg, växthuseffekt, ädelmetall

 

Förmågor du kommer att utveckla:

Analysförmågan när du tränar dig på att se orsaker och konsekvenser av till exempel de utsläpp vi orsakar. 

Kommunikativa och begreppsliga förmågan när du tränar dig på att kommunicera och resonera med hjälp av naturvetenskapliga begrepp.

Förmågan att hantera information när du tränar dig på att använda information på till exempel internet och när du tränar dig på att avgöra vilken information som är lämplig att använda. 

Metakognitiv förmåga när du reflekterar över ditt eget lärande. 

 

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att arbeta i grupper och helklass.

Vi kommer använda läroboken och instuderingsfrågor.

Vi kommer titta på olika filmer som vi sedan ska diskutera och göra uppgifter till. 

Vi kommer klippa och klistra olika bilder och begrepp för att förstå till exempel kolets kretslopp. 

Vi kommer arbeta med iMovie.

 

Detta kommer jag att bedöma:

Att du har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp.

 

Att du kan resonera om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och koppla detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

 

I resonemang om bränslen och andra produkter kan du berätta om några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser

Ämnen runt omkring oss

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: