👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experimentera med olika lösningar

Skapad 2019-01-13 15:28 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Kemi
Vi kommer experimentera, undersöka och redogöra för vad som händer när olika lösningar möts.

Innehåll

Tidplan

v. 3-6

Begrepp

lösning, blandning, kemisk reaktion

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
    Ke  1-3

Matriser

Ke
NO år 1-3

Når ännu inte aktuellt kunskapskrav
Når aktuellt kunskapskrav
Kemi
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t.ex. avdunstning och filtrering.
Undersökning
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar av olika lösningar.
Dokumention
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, t.ex. bilder, texter.
Jämförelse
Eleven kan göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.